Våre tjenester

Fornyelse av rør uten å grave

Rørfornying

Rørfornying innebærer rehabilitering av eksisterende rør som ikke

lenger har samme funksjon som ett nytt rør.

Rørfornying fører som hovedregel til mye mindre inngripen i bygningsmasser og infrastruktur, samt at anleggstiden blir vesentlig kortere. 
Vi rehabiliterer alle type avløpsrør ute og inne, alt fra 50-230mm.

Rørinspeksjon

 

Ved rørinspeksjon utføres en innvendig inspeksjon ved hjelp av ett spesialtilpasset kamera.
Rørinspeksjon utføres for å avdekke tilstanden på røropplegget.
Vi har nødvendig utstyr for inspeksjon av både vann og avløps ledninger fra 25mm og opp til 200mm. Ved endt inspeksjon leveres komplett tilstandsrapport med film. 

Høytrykkspyling

Det kan være en fordel å med jevne mellomrom utføre en spyling av avløpsledninger, da det fort kan samle seg sedimenter i rørene. 
Vi tilbyr høytrykksspyling for åpning av tette avløpsledninger.

Kontakt oss

Vi tar på oss oppdrag over hele det sentrale Østlandet.