Gratis befaring?

Vestfold Rørfornying AS - Vi tar på oss oppdrag over

hele det sentrale Østlandet.

Kontakt oss
Vestfold-rørfornying

Fornyelse av rør?

Vi fornyer rør uten å grave!

Gratis befaring?

vi stiller gjerne opp og tilbyr god bistand i form av tips og råd på hvordan prosjektet kan utføres.

Ring oss!

Vi er tilgjengelige på telefon 24/7.

Våre Tjenester

Vestfold Rørfornying-Rørfornying

Rørfornying

Rørfornying innebærer rehabilitering av eksisterende rør som ikke lenger har samme funksjon som ett nytt rør. Rørfornying fører som hovedregel til mye mindre inngripen i bygningsmasser og infrastruktur, samt at anleggstiden blir vesentlig kortere. 
Vi rehabiliterer alle type avløpsrør ute og inne, alt fra 50-230mm.

Vestfold Rørfornying-Rørinspeksjon

Rørinspeksjon

Ved rørinspeksjon utføres en innvendig inspeksjon ved hjelp av ett spesialtilpasset kamera.
Rørinspeksjon utføres for å avdekke tilstanden på røropplegget.
Vi har nødvendig utstyr for inspeksjon av både vann og avløps ledninger fra 25mm og opp til 200mm. Ved endt inspeksjon leveres komplett tilstandsrapport med film. 

Vestfold Rørfornying-Høytrykkspyling

Høytrykkspyling

Det kan være en fordel å med jevne mellomrom utføre en spyling av avløpsledninger, da det fort kan samle seg sedimenter i rørene. 
Vi tilbyr høytrykksspyling for åpning av tette avløpsledninger.